Proizvodi

UPOTREBA, NAMJENA I UPOZORENJA

NAMJENA: Proizvod se koristi za samoobranu od napada čovjeka ili životinje

UPORABA: U slučaju opasnosti napadača prskajte izravno u lice. Koristite samo kada je napad neizbježan. Sprej za samoobranu spremajte na brzo dostupno mjesto. Prskajte sa sigurne  udaljenosti kratkim pritiscima palcem na aktivator, kako bi izbjegli brzo pražnjenje boce.  Domet minimalno 3 metra.

OZNAKE UPOZORENJA: Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.  Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno ako se udiše.

OZNAKE OBAVIJESTI: Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe. Ne udisati aerosol. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. Odložiti sadržaje/spremnike u skladu s nacionalnim propisima.